Các khoá học hiện có
Bộ môn Mắt - Trường Đại học Y Hà Nội 
Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng. Đống Đa, Hà Nội